07:50, 26/09/2019

PWA: Nguyễn Thái Hoàng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

PWA: Nguyễn Thái Hoàng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Hoàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

8.2

8.2 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành