01:36, 24/09/2019

PWA: Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đã bán 2.400 CP

PWA: Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đã bán 2.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.400 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

8.2

8.2 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành