07:43, 26/04/2019

PVT: Giải trình thay đổi tăng LNST BCTC HN quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

PVT: Giải trình thay đổi tăng LNST BCTC HN quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí giải trình thay đổi tăng LNST BCTC HN quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190426_20190426--PVT--Giai-trinh-KQKD-HN-quy-12019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ