06:20, 28/10/2019

PVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018

PVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191028_20191028--PVT--Giai-trinh-KQKD-quy-32019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ