08:24, 13/12/2019

PVE: Công bố đơn vị kiểm toán BCTC 2019

PVE: Công bố đơn vị kiểm toán BCTC 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.2

-1.4 (-53.85%)
Giá tham chiếu2.6
Giá mở cửa2.6
Giá cao nhất2.6
Giá thấp nhất2.6
Giá đóng cửa2.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại37.04%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)30.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)267.2
P/E4.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,993.0
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
16/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
15/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
08/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

2.60

0.00 (0.00%)

00
06/01

2.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/10/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần (PVE) công bố miễn nhiệm ông Bùi Tuấn...

05/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

05/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017Thời gian họp: 13h30, ngày 26/04/2017Địa điểm...

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

30/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2016Ngày đăng...

09/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

29/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

20/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2016Ngày đăng...

13/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016Thời gian họp: 13h30,  ngày 22/04/2016Địa điểm tổ...

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

03/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

08/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

27/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 (Công ty mẹ)

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015 Ngày giao...

16/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức...

13/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015 Thời gian họp: 13:30PM, ngày 16/4/2015...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

04/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

29/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

21/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp...

19/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP công bố nghị quyết HĐQT thông qua...

05/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

30/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014 (công ty mẹ)

03/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP công bố miễn nhiệm ông Trương Việt...

01/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

14/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PVE: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

01/08/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP thông báo bổ nhiệm Ông Fong Nyuk...

28/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2013 3. Lý do và mục đích: ...

16/04/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PVE - NQ ĐHCĐ năm 2013Link download

10/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2013...

05/03/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP thông báo thay đổi ban lãnh đạo....

15/12/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/20123. Lý do và mục đích:      *...

12/09/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2012 3. Lý do và mục đích: * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn...

17/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

23/07/2012

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Lê Hữu...

20/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2012 3. Lý do và mục đích...

28/05/2012

Niêm yết thêm

PVE: Ngày 28/05/2012, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung -         Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.000.000 cổ phiếu (Bảy triệu cổ phiếu) -         Giá trị cổ phiếu niêm...

21/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

PVE: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PVE - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2012 ...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

22/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

10/02/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2012 Tỷ...

18/01/2012

Phát hành cổ phiếu

PVE: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2012 +Tỷ lệ thực hiện: 100 : 15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền...

23/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

10/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

01/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/06/2011

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

08/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVE: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2011 Lý do...

23/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

09/05/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết...

28/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Căn cứ văn bản số 554/ĐTTK-TCKT...

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PVE: Nghị quyết 2011Link download

21/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

PVE: Ngày 28/03/2011, ngày chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 - Lý do và mục đích ...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

25/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVE - 21/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (13.5%) + Tỷ lệ thanh toán: 13,5%/mệnh giá...

17/12/2010

Phát hành cổ phiếu

PVE - 21/12: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm + Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (1cp được 1 quyền) + Tỷ lệ...

24/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

25/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

01/10/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVE - 23/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản+ Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng đến 180 tỷ đồng thay thế phương án tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng (như Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

10/06/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tư vấn dầu khí (PVE) công bố kết quả bán ra cổ phiếu quỹ. -Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

19/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

15/05/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

06/10/2009

Đại hội Cổ đông Bất thường

24/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

24/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2008 của CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (MCK: PVE) như  sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2009 - Ngày giao dịch không hưởng...

05/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam