10:06, 25/03/2014

PTS - 2/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2014

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2014

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty - số 61 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và một số nội dung khác.

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.4
Giá mở cửa5.4
Giá cao nhất5.4
Giá thấp nhất5.4
Giá đóng cửa5.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.2%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,568,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)30.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)799.2
P/E6.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,116.3
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

5.40

0.00 (0.00%)

00
18/07

5.40

0.40 (6.90%)

100540
17/07

5.80

0.00 (0.00%)

00
16/07

5.80

0.50 (9.43%)

100580
13/07

5.30

0.50 (8.62%)

6,40033,930
12/07

5.80

0.40 (7.41%)

2001,090
11/07

5.40

0.60 (10.00%)

1,2006,500
10/07

6.00

0.00 (0.00%)

2201,308
09/07

6.00

0.20 (3.23%)

4,50026,900
06/07

6.20

0.20 (3.33%)

100620

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

29/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03...

25/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

25/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03...

17/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15...

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ)

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố ông Nguyễn Ngọc Thạch từ nhiệm...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

12/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

11/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Trần Đức Dự...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

25/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

25/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

30/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

09/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng...

12/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (Công ty mẹ)

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

25/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

25/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

07/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

08/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

24/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

19/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

13/01/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PTS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/20133. Lý do và mục đích:      * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:           -...

07/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

18/07/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PTS: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

14/05/2012

Thay đổi BLĐ

PTS: Thay đổi nhân sựTải file dữ liệu gốc

07/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

16/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

27/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

05/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PTS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2011 3. Lý do và mục đích:...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

26/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

05/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

PTS: Ngày 29/03/2011, ngày chốt danh sách để ĐHCĐ - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 - Lý do và mục đích : Đại hội đồng cổ đông - Tỷ lệ thực hiện...

11/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

05/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PTS - 15/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (17%) - Tỷ lệ thực hiện: 17% (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng) - Thời gian thực hiện: 05/01/2011 ...

13/12/2010

Phát hành cổ phiếu

PTS - 15/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) - Phương án...

19/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

17/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

13/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

31/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 126/TB-TTLK ngày 16/02/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của PTS để tổ chức đại...

24/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

03/02/2009

Sự kiện khác

Ngày 03/2/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 24/CV-PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam