09:47, 14/05/2019

PTC: Phương án khắc phục tình hình kết quả kinh doanh và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

PTC: Phương án khắc phục tình hình kết quả kinh doanh và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố phương án khắc phục tình hình kết quả kinh doanh và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190514_20190514--PTC--Phuong-An-Khac-Phuc-KQKD-Va-Y-Kien-Ngoai-Tru-Cua-Kiem-Toan.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.0

2.81 (45.4%)
Giá tham chiếu6.19
Giá mở cửa6.19
Giá cao nhất6.19
Giá thấp nhất6.19
Giá đóng cửa6.19
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)16,209,999
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)145.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-2,978.4
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,771.3
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
16/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
15/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
15/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
14/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
13/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
10/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
09/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
08/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
07/01

6.19

0.00 (0.00%)

00
06/01

6.19

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

08/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

12/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư...

30/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố ông Nguyễn Văn Độ từ nhiệm chức...

21/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

02/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể...

18/10/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố đã mua lại thành công 1.790...

06/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khởi chức...

25/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) đăng ký mua lại 1.790.000 cổ phiếu...

23/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ...

29/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 29/06/2017:- Ông Phạm Vĩnh Phú chức vụ Thành viên BKS- Bà...

29/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2017Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 29/06/2017Địa...

22/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bà Nguyễn Thị Kime Dung và ông Vũ Viết Tùng từ nhiệm chức vụ...

02/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bà Phạm Ngọc Mai từ nhiệm chức...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Bà Trần Thị  Kim ThoaMã chứng khoán: PTCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện: Phạm Vĩnh PhúMã chứng khoán: PTCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 233.650 CPSố...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên cá nhân thực hiện giao dịch : Vũ Lệ Mai Người có liên quan: Vũ Thị Lệ Thoa Mối quan hệ với cá nhân thực hiện giao dịch: Em gái Mã chứng khoán: PTC Số...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Lệ Thoa Người có liên quan: Vũ Lệ Mai Mối quan hệ với cá nhân thực hiện giao dịch: Chị gái Mã chứng khoán:...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Đinh Văn Thuận không còn là cổ đông lớn sau khi bán toàn bộ 2.200.648 cổ phiếu hay...

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

26/12/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/12/2016 Ngày đăng ký...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

09/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập...

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công...

06/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện chuyển từ diện bị kiểm soát sang...

14/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 14/06/2016...

14/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 23/05...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD...

25/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố miễn nhiệm nhân sự chủ chốt từ...

21/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện bị vào diện kiểm soát từ ngày 21...

19/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT, đã mua bất thành 563.120 cổ phiếu và vẫn nắm giữ 3.436.880...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Anh LinhMã chứng khoán: PTCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

05/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Anh LinhMã chứng khoán: PTCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

11/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Anh LinhMã chứng khoán: PTCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

31/12/2015

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Anh LinhMã chứng khoán: PTCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

07/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bà Ngô Lan Anh từ nhiệm chức...

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Len chức vụ...

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Len chức...

22/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

18/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

09/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao...

29/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bổ nhiệm bà Ngô Lan Anh chức...

19/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015 Thời gian thực hiện: 8:30 ngày 19...

19/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm...

19/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu...

19/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

30/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bà Phan Thị Anh từ nhiệm chức vụ...

10/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

02/10/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2014Ngày đăng ký cuối...

17/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố bổ nhiệm kế toán trưởng.Tải file...

02/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

14/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2014Địa điểm thực...

24/12/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố đã giao dịch bán thành công 500.000 cổ phiếu...

30/09/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PTC: Kế hoạch giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

02/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về...

17/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file...

28/06/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng ...

07/02/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

23/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

23/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

31/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PTC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

24/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

17/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

26/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

07/05/2012

Thay đổi BLĐ

PTC: Thông báo bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS: ông Đậu Minh Lâm được bầu làm Chủ tịch HĐQT,...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2012 Ngày đăng ký...

27/04/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PTC: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

28/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nội dung:...

20/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

28/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

27/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PTC: Nghị quyết 2011Link download

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11...

16/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

04/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu...

01/06/2010

Thay đổi BLĐ

PTC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Linkdownload

21/05/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) thông báo v/v thay đổi thành viên HĐQT...

28/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

06/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện (mã CK: PTC) như sau: -    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2009 -    Ngày đăng ký cuối cùng:                               18/03/2009 -   Mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và...

04/03/2009

Kết quả kinh doanh quý

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin giải trình Kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2008...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam