08:35, 06/12/2019

PSW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

PSW: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
 000000008908395_26373bn_20191205_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.3

0.6 (8.96%)
Giá tham chiếu6.7
Giá mở cửa6.7
Giá cao nhất6.7
Giá thấp nhất6.7
Giá đóng cửa6.7
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.12%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)17,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)124.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)646.5
P/E11.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,955.9
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
16/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
15/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
14/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
13/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
10/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
09/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
08/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

6.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

12/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

25/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

02/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

03/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) công bố bổ nhiệm ông Trần Tuấn...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

11/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

05/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05...

12/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký cuối...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

02/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng...

23/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2016.

17/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

06/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

18/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

15/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

04/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố lựa chọn Công ty...

13/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

29/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố bổ nhiệm ông Lê...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

20/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố bổ nhiệm nhân sự từ ngày 20/04/2016:1/ Thành viên HĐQT:- Ông Phạm Quý...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016Ngày...

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

17/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

11/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố bổ nhiệm ông Trịnh...

28/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Thay đổi về : Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố thay đổi ngày chính thức...

21/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số...

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

16/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố nghị quyết HĐQT về...

15/07/2015

Thay đổi về : Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ công bố thay đổi ngày giao dịch...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2014: Ngày đăng ký...

10/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:...

20/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày giao dịch không...

Doanh nghiệp cùng ngành