08:25, 13/12/2019

PSI: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

PSI: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
.

Tài liệu đính kèm
 000000008915719_26735bn_20191211_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.0

1.0 (50.0%)
Giá tham chiếu2.0
Giá mở cửa2.0
Giá cao nhất2.0
Giá thấp nhất2.0
Giá đóng cửa2.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại34.08%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)59,841,300
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)179.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)89.0
P/E33.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,243.3
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

2.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

2.00

0.10 (4.76%)

2,0253,878
14/01

2.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.10

0.10 (5.00%)

3,0006,300
10/01

2.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.00

0.10 (4.76%)

200410
08/01

2.10

0.10 (5.00%)

400840
07/01

2.00

0.00 (0.00%)

100200
06/01

2.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

04/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) công bố ông Trần Hùng Dũng, Phó Giám đốc nghỉ hưu từ...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

26/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố miễn nhiệm bà Thái Việt Anh chức vụ Phó GĐ từ ngày 25/05/2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03...

27/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN- Mã chứng khoán: PSI - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

12/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)- Mã chứng khoán: PSI - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.217.989...

22/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam đã bán 4.037.900 cổ phiếu ngày...

05/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Đặng...

30/11/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã bán 4.000.000 cổ phiếu...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

30/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

14/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố ông Trương Quốc Dũng từ nhiệm chức vụ Thành viên...

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016Ngày đăng ký...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

08/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố bổ nhiệm bà Trần Tú Lan chức vụ người CBTT...

29/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 29/3/2016:Miễn nhiệm: Ông...

29/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 2015, nội dung ĐHĐCĐ...

17/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

01/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN- Mã chứng khoán: PSI- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

21/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Bùi Thế Anh chức vụ thành viên...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

06/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Mai Trung Dũng, phó...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

18/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 1, 2

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015 Ngày...

13/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

11/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố thay đổi nhân sự từ ngày 11/2/2015: - Miễn nhiệm ông Phạm Quang Huy...

10/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố thay đổi nhân sự từ ngày 11/2/2015: - Miễn nhiệm chức vụ...

10/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT thông qua: - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

21/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

03/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

31/05/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2013 3. Lý...

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04...

17/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

19/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2012

18/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PSI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2012 3...

11/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

29/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PSI: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

20/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

19/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

07/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Người được ủy quyền là “Nhân viên công...

30/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

18/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

04/08/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2011 Ngày giao dịch không hưởng...

13/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

10/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

05/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

15/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người được ủy quyền là “Nhân viên công bố thông tin”...

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

20/01/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

PSI - 30/12: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết. - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/01/2011. - Địa điểm thực hiện: Số 18 Lý...

13/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PSI - 30/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 800 đồng). - Thời gian thực hiện...

10/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx)

06/12/2010

Niêm yết thêm

CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo ngày giao dịch của cổ phiếu niêm yết bổ sung như sau:- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông bị hạn...

20/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

09/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-CKDK họp ngày 21/7...

09/08/2010

Thay đổi BLĐ

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 1062/CKDK-CBTT ngày 22/7/2010 và Quyết định số 23/QĐ...

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

23/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2010. (Theo: hnx.vn...

23/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo toàn văn Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-CKDK họp...

21/07/2010

Niêm yết mới

Ngày 13/07/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Chứng khoán Dầu khí được niêm yết cổ phiếu với những nội dung sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam