09:59, 18/06/2019

PPS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

PPS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
.

Tài liệu đính kèm
  000000008558437_hop_dong_kiem_toan_2019_signed.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

6.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu6.4
Giá mở cửa6.4
Giá cao nhất6.4
Giá thấp nhất6.4
Giá đóng cửa6.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại13.06%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)96.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,111.6
P/E5.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,493.2
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)12.19
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.40

0.00 (0.00%)

00
16/01

6.40

0.00 (0.00%)

00
15/01

6.40

0.00 (0.00%)

00
14/01

6.40

0.00 (0.00%)

00
13/01

6.40

0.00 (0.00%)

1596
10/01

6.40

0.00 (0.00%)

9005,760
09/01

6.40

0.00 (0.00%)

3,50022,400
08/01

6.40

0.00 (0.00%)

00
07/01

6.40

0.10 (1.54%)

1,0006,400
06/01

6.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

15/11/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) trả cổ tức Đợt 2 năm 2014 và năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/10/2017Ngày đăng ký cuối...

13/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tình...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

28/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) công bố nghị quyết HĐQT về quy trình công bố...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phương án thoái vốn tại PAIC- Xử lý chi phí SXKD dở dang và hàng tồn kho...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo cáo kết quả SXKD quý 1 năm 2017 - Báo...

03/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Quốc Vinh,...

01/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phùng Văn...

27/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phan Ngọc Hiền,...

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam announces the BoD's resolution on...

27/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai kế hoạch...

15/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về nội...

10/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

10/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

10/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố...

10/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

03/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo SXKD 9 tháng...

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

27/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

09/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

06/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Võ...

20/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016Thời gian họp: 8:30AM...

12/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

04/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Quy trình công bố...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC - Mã chứng khoán: PPS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 785.800 CP (tỷ lệ 5,24%)...

30/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển đổi hợp...

06/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đinh...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 ( Văn phòng công ty).

15/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn...

06/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Báo cáo sơ...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông...

07/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2015...

07/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phan...

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Thái...

28/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Ngô...

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

03/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

27/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT ngày...

27/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 15/04/2015 Địa...

06/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Bùi Duy Nhị,...

05/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

01/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng:...

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

PPS - BCTC Q2/2014 (VP công ty)

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

PPS - BCTC Q2/2014

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014...

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03...

18/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

12/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết HDDQT định kì...

02/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

14/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PPS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

22/01/2013

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 4/2012

08/11/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

29/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng...

16/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PPS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2012 - Tỷ lệ thực...

21/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PPS: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Thay đổi BLĐ

PPS: Thay đổi Nhân sựBổ nhiệm Ông Lê Quốc Vinh làm Trưởng BKS.Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PPS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

PPS: Báo cáo tài chính quý I năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2012...

12/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng...

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

20/09/2011

Thay đổi BLĐ

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) thông báo thay đổi Ban lãnh đạo: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng...

20/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện Lực Dầu khí Việt Nam (PPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

20/09/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PPS: Nghị quyết 2011Link download

05/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

01/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

24/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

20/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PPS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2011 - Ngày...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

07/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam