02:57, 03/04/2017

POV: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng chông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trằn Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1.    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;

2.    Báo cáo hoạt động của BKS nẵm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

3.    Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

4.    Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

5.    Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;

6.    Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

7.    Tờ trình bầu thanh viên HĐQT;

8.    Thông qua các nội dung khác (nếu-có)

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.5
Giá mở cửa11.5
Giá cao nhất11.5
Giá thấp nhất11.5
Giá đóng cửa11.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.97%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)115.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)882.5
P/E13.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,936.3
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/06

11.50

0.00 (0.00%)

00
21/06

11.50

0.00 (0.00%)

00
20/06

11.50

1.40 (13.86%)

1001,150
19/06

10.10

0.00 (0.00%)

00
18/06

10.10

0.00 (0.00%)

00
15/06

10.10

0.00 (0.00%)

00
14/06

10.10

0.00 (0.00%)

00
13/06

10.10

0.00 (0.00%)

00
12/06

10.10

0.00 (0.00%)

00
11/06

10.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối...

13/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký cuối...

17/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

08/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

08/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày...

25/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại, phó giám đốc...

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo...

06/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

19/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2014Thời...

20/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

25/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

POV: Ngày 14/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (mã CK: POV...

05/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 2. Ngày giao dịch...

17/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

POV: Nghị quyết 2011Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 -...

23/09/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Upcom tại Sở giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam