06:51, 31/03/2016

POV - 08/04 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 08 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, Số 158 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;

3. Báo cáo hoạt động của BKS  năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

9. Thông qua các nội dung khác (nếu có)

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 07/4/2016 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

13.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu13.2
Giá mở cửa13.2
Giá cao nhất13.2
Giá thấp nhất13.2
Giá đóng cửa13.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.97%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)132.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)882.5
P/E15.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,936.3
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
17/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
16/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
13/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
12/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
11/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
10/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
09/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
06/07

13.20

0.00 (0.00%)

00
05/07

13.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối...

13/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký cuối...

17/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

08/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

08/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày...

25/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại, phó giám đốc...

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo...

06/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

19/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2014Thời...

20/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

25/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

POV: Ngày 14/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (mã CK: POV...

05/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 2. Ngày giao dịch...

17/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

POV: Nghị quyết 2011Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 -...

23/09/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Upcom tại Sở giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam