08:27, 25/06/2019

POT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

POT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
.

Tài liệu đính kèm
  000000008574571_Ky_hop_dong_kiem_toan.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu14.9
Giá mở cửa14.9
Giá cao nhất14.9
Giá thấp nhất14.9
Giá đóng cửa14.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.93%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)19,430,006
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)289.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,684.7
P/E8.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,795.9
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
06/12

14.90

0.00 (0.00%)

00
05/12

14.90

0.00 (0.00%)

00
04/12

14.90

0.90 (6.43%)

5007,450
03/12

14.00

1.40 (9.09%)

6569,182
02/12

15.40

0.50 (3.36%)

1001,540
29/11

14.90

0.40 (2.76%)

1,32019,620
28/11

14.50

0.20 (1.36%)

1,56321,604
27/11

14.70

1.00 (6.37%)

3004,410
26/11

15.70

0.00 (0.00%)

00
25/11

15.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 06/02/2018Thời gian họp: 08h30 ngày 09/03/2018 Địa điểm tổ...

08/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POT) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POT) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng chức vụ PHó TGĐ...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn...

09/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

09/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2017Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2017Thời gian họp: 08h30 ngày 09/03/2017 (thứ năm)Địa điểm tổ chức...

08/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2017Ngày đăng ký...

27/02/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

27/02/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ)

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

10/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu- Mã chứng khoán: POT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

10/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thanh Hồng - Mã chứng khoán: POT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 15.500 CP (tỷ...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

26/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

10/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

10/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (Công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng ký...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Thời gian họp: 09h00 ngày 20/04/2016 (thứ tư)Địa điểm...

04/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

02/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

02/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

22/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án điều...

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

06/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

04/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố tái bổ nhiệm 3 phó TGĐ từ ngày 1/8/2015:- Ông...

12/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố bổ nhiệm bà Phạm Hông Thúy chức vụ trưởng BKS từ...

25/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố bổ nhiệm ông Trần Hải Vân chức vụ chủ tịch HĐQT...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 13h30 ngày 24/04/2015 (thứ Sáu) Địa...

23/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch...

12/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

09/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

03/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

14/01/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố đã bán ra 143.660 cổ phiếu quỹ, giảm số lượng...

10/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố bổ nhiệm ông Trần Hải Vân, TGĐ, kiêm nhiệm chức...

05/12/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố đăng ký bán ra 143.660 cổ phiếu quỹ.Tải...

21/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 143.660 cổ...

28/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

25/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

22/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014Thời gian họp: 13h30 ngày 22/04/2014 ...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

21/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Ngày giao...

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hòa chức vụ kế toán trưởng.

24/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

POT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2013 3. Lý do và mục đích:...

13/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

25/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

POT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

11/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

POT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

07/05/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

POT: Điều chỉnh ngày thành toán cổ tức năm 2011 bằng tiền - Thời gian thanh toán đã thông báo: 25/04/2012 - Thời gian thanh toán điều chỉnh...

07/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

POT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2012 -Tỷ...

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03...

13/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

10/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

07/10/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09...

18/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

23/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

04/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

POT: Nghị quyết 2011Link download

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2011 - Ngày giao dịch...

15/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

POT: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2011 - Tỷ lệ thực...

03/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010 (Theo hnx)

03/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

27/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

09/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Dự án đầu...

30/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

POT - Đã bán thành công 10.000 CP quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 153.660 CP - Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 153...

01/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2010

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

27/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

06/07/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

POT đăng ký bán ra cổ phiếu quỹ - Số lượng Cp nắm giữ trước giao dịch: 153.660 CP - Số lượng Cp đăng ký bán : 153.660 cp ...

31/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

25/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8h, ngày 25/04/2010Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc...

28/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 26/05/2009, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được công văn số 239/CV ngày 25/05/2009 của CTCP Thiết bị Bưu điện (MCK: POT)  về việc thay đổi nhân sự của Công ty. Trung tâm GDCK Hà nội trân trọng...

25/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 242/TB-TTLK ngày 03/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đối với cổ phiếu CTC như sau: -          Tên TCPH: CTCP Văn hóa – Du lịch Gia Lai -          Trụ sở chính: 18 Lê Lai – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai -          Điện thoại: 059824332                     Fax...

24/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

03/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam