10:34, 10/01/2020

PNJ: Xin gia hạn CBTT các BCTC quý và bán niên soát xét trong năm 2020

PNJ: Xin gia hạn CBTT các BCTC quý và bán niên soát xét trong năm 2020

Ngày 10/01/2020, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn số 20/2020/CV-CTY ngày 09/01/2020 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) về việc xin gia hạn CBTT các BCTC quý và bán niên soát xét trong năm 2020 trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý với lý do như sau:

Lý do: Căn cứ quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, công ty niêm yết phải công bố BCTC quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tuy nhiên, PNJ không thể hoàn thành việc công bố các BCTC trong thời hạn nêu trên do Công ty có 376 cửa hàng, chi nhánh trên khắp cả nước và 04 công ty con; việc tập hợp chứng từ, lập báo cáo và hợp nhất báo cáo mất nhiều thời gian.

Căn cứ quy định tại Khoản 2,3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ