10:11, 20/11/2019

PNJ: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Vũ Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Trân và Đào Trung Kiên

PNJ: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Vũ Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Trân và Đào Trung Kiên

Phạm Vũ Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Trân và Đào Trung Kiên thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191120_20191120--PNJ--TB-GDCP-esop-NNB-Nguyen-Ngoc-Tran.pdf
  20191120_20191120--PNJ--TB-GDCP-esop-Pham-Vu-Thanh-Giang.pdf
  20191120_20191120--PNJ--TB-GDCP-esop-Dao-Trung-Kien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ