10:11, 20/11/2019

PNJ: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Chí Cường

PNJ: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Chí Cường

Nguyễn Chí Cường thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191120_20191120--PNJ--TB-GDCP-esop-nguoi-co-lien-quan-Nguyen-Chi-Cuong.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ