07:30, 28/11/2019

PNJ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Nguyễn Hoài Anh

PNJ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Nguyễn Hoài Anh

Phan Nguyễn Hoài Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191128_20191128--PNJ--TB-GDCP-esop-NNB-Phan-Nguyen-Hoai-Anh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ