06:40, 02/01/2020

PNJ: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 30

PNJ: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 30

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 30 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200102_20200102--PNJ--Giay-DKDN-thay-doi-lan-thu-30.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ