07:59, 18/12/2019

PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 và Sửa đổi điều lệ

PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 và Sửa đổi điều lệ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 và Sửa đổi điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191218_20191218--PNJ--NQHDQT-thong-qua-KQPH-va-sua-doi-Dieu-le.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ