08:03, 17/01/2020

PNJ: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

PNJ: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 150257_t-qua-kinh-doanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ