08:57, 09/01/2020

PNJ: Điều lệ tổ chức và hoạt động

PNJ: Điều lệ tổ chức và hoạt động

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200109_20200107--PNJ--Dieu-le-sua-doi.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ