10:22, 09/12/2019

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Nguyễn Anh Hùng và Phan Nguyễn Hoài Anh

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Nguyễn Anh Hùng và Phan Nguyễn Hoài Anh

Nguyễn Anh Hùng và Phan Nguyễn Hoài Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191209_20191209--PNJ--BC-KQGD-cp-esop-cua-NNB-Nguyen-Anh-Hung.pdf
 20191209_20191209--PNJ--BC-KQGD-cp-esop-cua-NNB-Phan-Nguyen-Hoai-Anh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ