09:19, 29/11/2019

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Huỳnh Thị Xuân Liên và Trần Thị Thu Hà

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Huỳnh Thị Xuân Liên và Trần Thị Thu Hà

Huỳnh Thị Xuân Liên và Trần Thị Thu Hà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191129_20191129--PNJ--BC-KQGD-cp-esop-NNB-Huynh-Thi-Xuan-Lien.pdf
  20191129_20191129--PNJ--BC-KQGD-cp-esop-NNB-Tran-Thi-Thu-Ha.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ