10:38, 28/11/2019

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Chí Cường

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Chí Cường

Nguyễn Chí Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191128_20191128--PNJ--BC-KQGD-cp-esop-NNB-Nguyen-Chi-Cuong.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ