06:28, 03/12/2019

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Vũ Thanh Giang

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Vũ Thanh Giang

Phạm Vũ Thanh Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191203_20191203--PNJ--BC-KQGD-CP-esop-NNB-Pham-Vu-Thanh-Giang.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ