10:05, 24/12/2019

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Châu

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Châu

Nguyễn Hoàng Châu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191224_20191224--PNJ--BC-KQGD-NNB-Nguyen-Hoang-Chau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ