09:27, 14/03/2017

PKR: 22/03 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PKR của CTCP Đường sắt Phú Khánh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/4/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa (đi cổng 15 Pastuer, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và hoạt động của Ban kiểm soát;

- Nội dung họp: + Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016, và phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2017;

+ Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Bổ sung ngành nghề tại điều 4 của Điều lệ công ty;

- Nội dung họp: + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

8.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.0
Giá mở cửa8.0
Giá cao nhất8.0
Giá thấp nhất8.0
Giá đóng cửa8.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)16.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,361.9
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,466.5
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)7.32
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
21/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
20/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
19/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
18/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
15/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
14/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
13/06

8.00

0.00 (0.00%)

00
12/06

8.00

1.00 (14.29%)

8867,088
11/06

7.00

1.30 (22.81%)

4002,800
08/06

5.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

12/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh (PKR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

13/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

01/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017Thời gian họp: 07h30, ngày...

07/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

06/01/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam