04:15, 31/07/2019

PJT: Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT lần thứ 5 ngày 29/07/2019

PJT: Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT lần thứ 5 ngày 29/07/2019

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex thông báo Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT lần thứ 5 ngày 29/07/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190731_20190731--PJT--NQ-HDQTNQ10-phien-5.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.4

-2.0 (-16.13%)
Giá tham chiếu12.4
Giá mở cửa10.8
Giá cao nhất12.4
Giá thấp nhất10.8
Giá đóng cửa12.4
Khối lượng1,240
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,360,478
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)159.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,367.0
P/E4.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,201.8
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)18
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.40

0.80 (6.89%)

1,24013,780
16/01

11.60

0.65 (5.93%)

70790
16/01

11.60

0.65 (5.93%)

70790
15/01

10.95

0.35 (3.09%)

11,460120,910
14/01

11.30

0.45 (3.82%)

1001,130
13/01

11.75

0.75 (6.81%)

10120
10/01

11.00

0.45 (4.26%)

1101,000
09/01

10.55

0.65 (5.80%)

70750
08/01

11.20

0.80 (6.66%)

3,62040,550
07/01

12.00

0.60 (5.26%)

30350
06/01

11.40

0.40 (3.63%)

3003,240

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2018Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2018Địa điểm thực hiện: Khách...

01/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kể hoạch tổ...

31/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) công bố nghị quyết HĐQT về kể hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

10/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2017Ngày đăng ký...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý...

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư mua nhập khẩu 01 tàu biển...

16/02/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02...

30/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/12/2016...

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

01/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

22/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/09...

18/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu...

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm...

13/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố bổ nhiệm bà Đặng Thị Xuân Hương, Thành viên...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hai ban trực thuộc HĐQT...

01/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về:- Nguyên tác xác định giá...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03...

11/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2015 và...

16/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa...

07/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Phan Văn Cầu đã mua 33.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 542.650 hay 5,01...

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

29/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/12...

08/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố bổ nhiệm ông Đỗ Văn Long được...

06/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 06/01/2016:- Bà Nguyễn...

08/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

29/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

09/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

09/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa chức vụ...

09/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch...

03/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thành lập Ban Tổng hợp...

01/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố thay đổi nhân sự kế toán trưởng từ ngày 1/2/2015...

29/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức đợt 1 năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12...

18/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu chức...

22/08/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiêu niêm...

24/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn...

28/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về viêc triển khai...

12/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:            Thời gian thực hiện...

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Hào chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2014, thời gian 5 năm.

24/09/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thông báo chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Số lượng...

18/07/2013

Phát hành cổ phiếu

PJT: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

05/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải...

27/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

15/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

25/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PJT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2012 Tỷ lệ...

18/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua...

04/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PJT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PJT: Điều chỉnh nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2012 - Lý...

28/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PJT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

24/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

20/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PJT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

20/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy thông báo thay đổi ban lãnh đạo  Link download

28/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PJT: Nghị quyết 2011Link download

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2011 (trường...

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 29/04/2010Địa điểm: Khách sạn VICTORY số 14 Võ Văn Tần, Q3,...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

02/06/2009

Thay đổi BLĐ

Ban kiểm soát CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) họp ngày 29/05/2009 đã nhất trí...

29/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy...

27/05/2009

Thay đổi BLĐ

CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) thôg báo về việc từ nhiệm chức vụ như sau: Thực hiện văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (cổ đông chiếm 51,21% VĐL) về...

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam