10:14, 17/05/2019

PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.5

-0.4 (-44.44%)
Giá tham chiếu0.9
Giá mở cửa0.9
Giá cao nhất0.9
Giá thấp nhất0.9
Giá đóng cửa0.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại40.89%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)17,324,942
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-1,431.9
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)9,117.4
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
29/08

0.90

0.00 (0.00%)

00
28/08

0.90

0.00 (0.00%)

00
27/08

0.90

0.00 (0.00%)

00
24/08

0.90

0.10 (10.00%)

1,205,0131,117,216
23/08

1.00

0.00 (0.00%)

00
22/08

1.00

0.00 (0.00%)

00
21/08

1.00

0.00 (0.00%)

00
20/08

1.00

0.00 (0.00%)

00
17/08

1.00

0.10 (9.09%)

592,150597,222
16/08

1.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

18/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần PIV (PIV) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 824.948 cổ phiếuTổng...

29/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần PIV (PIV) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2017Ngày...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV (PIV) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

18/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV (PIV) công bố bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa chức vụ Trưởng BKS từ ngày 18...

07/07/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PIV tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2017Thời gian họp: 8h00, ngày 30/06/2017Địa điểm tổ chức họp:...

17/04/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần PIV niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 750.000(Số lượng cổ...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV...

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về quy chế lựa chọn CBCNV mua cổ phần trong...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc mở văn phòng giao dịch Công ty tại Tầng 9, 108 Phố...

15/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần PIV trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

09/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần PIV niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 749.994(Số lượng cổ...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

14/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần PIV trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt...

16/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH- Sửa đổi...

06/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

06/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PIV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2016Thời gian họp: 08h00- 11h30 ngày 06/06/2016Địa điểm...

16/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần PIV niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 13.800.000(Số lượng...

29/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/04/2016:- Ông Trần Đức Dũng...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thuận - Mã chứng khoán: PIV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Minh - Mã chứng khoán: PIV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Lượng - Mã chứng khoán: PIV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thu Huyền- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: PIV- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Hoài- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: PIV- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Văn Cương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: PIV- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Đức- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: PIV- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Anh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: PIV- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

23/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tăng vốn từ đợt phát...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối tiếp số cổ phiếu còn lại của...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

21/01/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần PIV phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 22...

30/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với số...

19/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ...

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về:-Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

06/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm bà Phi Thị Ngọc Anh chức vụ kế toán trưởng thay...

11/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần PIV công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16 từ...

28/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hoài chức vụ chủ tịch HĐQT thay thế...

28/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa văn phòng giao dịch Khâm Thiên...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

08/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm ông Bùi Quang Toàn thay thế bà Nguyễn Thị Vân Anh...

29/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PIV tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2015 Thời gian họp: 8:00 ngày 29/5/2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường số 5, tầng 3, tòa...

29/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

04/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

25/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm ông Trần Đức Dũng, TGĐ, thay thế bà Nguyễn Thị Vân Anh...

21/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tuấn thay thế ông Nguyễn Công Cương giữ chức...

14/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm ông Trần Đức Dũng thay thế ông Tạ Ngọc Lẫm giữ chức...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ phát hành riêng lẻ cho...

17/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh thay thế bà Trần Thị Thanh...

17/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh, kế toán trưởng, làm người CBTT...

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

06/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PIV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2014Thời gian...

06/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần PIV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

09/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV công bố thay đổi thành viên HĐQT và Ban giám đốc.Tải file gốc

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

20/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

29/09/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 8h30 ngày 29/9/2013Địa điểm: Phòng họp tầng 2, tòa nhà Taesco, số 43 Nguyễn Khang, Cầu Giấy,...

31/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PIV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

PIV: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2012 và giải trình chênh lệch kết quả kinh...

20/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

29/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

03/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

04/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

17/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công...

07/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link downloadLink download

02/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PIV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Nga thôi...

26/05/2011

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV thông báo thay đổi tên giao dịch. - Tên cũ: CTCP Đầu tư và...

25/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

26/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

20/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

N2010

20/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PIV - Nghị quyết ĐHCĐ 2011Linkdownload

08/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV (PIV) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/3/2011 - Ngày giao dịch không...

05/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV (PIV) thông báo thay đổi ban...

17/11/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV (PIV) thông cáo họp Đại hội cổ...

05/11/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PIV - 20/10: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam