10:02, 12/02/2019

PEG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

PEG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEG của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại TP.Hồ Chí Minh (TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp sau).
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

6.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu6.0
Giá mở cửa6.0
Giá cao nhất6.0
Giá thấp nhất6.0
Giá đóng cửa6.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)248,877,470
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,493.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-39.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)3,202.9
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
19/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
18/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
17/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
16/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
12/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
11/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
10/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
09/04

6.00

0.00 (0.00%)

00
08/04

6.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành