06:46, 26/06/2019

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 21.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 133 : 105 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 133 quyền mua được mua 105 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: · Đối với số cổ phiếu lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) và cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
· Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng Quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: · Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654/133) x 105 = 516,32 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được mua là 516 cổ phiếu, phần lẻ 0,32 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành – TPBank Bình Thạnh.
               + Số tài khoản: 04934883005
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi vẫn được quyền mua cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 11/07/2019
               + Thời gian kết thúc: 30/07/2019
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 11/07/2019
               + Thời gian kết thúc: 02/08/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt – Lầu 08, Cao ốc Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.0

-0.2 (-6.25%)
Giá tham chiếu3.2
Giá mở cửa3.2
Giá cao nhất3.2
Giá thấp nhất3.2
Giá đóng cửa3.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại72.26%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)60.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)47.4
P/E63.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,445.9
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

3.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

3.20

0.20 (5.88%)

2,9609,524
14/01

3.40

0.00 (0.00%)

3001,020
13/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
10/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
09/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
08/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
07/01

3.50

0.00 (0.00%)

6,76023,290
06/01

3.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2017Ngày...

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

31/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV) công bố bổ nhiệm ông Trần Thái Thanh chức vụ...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành