06:47, 02/02/2017

PDR: 16/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt

Mã chứng khoán : PDR

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 17/02/2017

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 3/2017.

Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tổ chức trong Thư mời tham dự Đại hội, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Nội dung cụ thể:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
  • Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;
  • Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  • Các nội dung khác theo th m quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

25.95

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu25.95
Giá mở cửa25.95
Giá cao nhất25.95
Giá thấp nhất25.5
Giá đóng cửa25.95
Khối lượng851,630
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)221,990,923
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)5,760.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,086.9
P/E12.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,321.2
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

25.95

0.00 (0.00%)

851,63021,956,420
19/07

25.95

0.05 (0.19%)

696,33018,049,460
18/07

26.00

0.75 (2.97%)

1,101,55028,040,410
17/07

25.25

0.15 (0.59%)

1,695,90042,720,100
17/07

25.25

0.15 (0.59%)

1,695,90042,720,100
16/07

25.40

0.00 (0.00%)

672,34017,020,830
13/07

25.40

0.20 (0.79%)

814,96020,605,800
12/07

25.20

0.25 (1.00%)

824,06059,991,471
11/07

24.95

0.55 (2.15%)

852,87021,078,720
10/07

25.50

0.00 (0.00%)

718,13018,280,790
09/07

25.50

0.90 (3.65%)

1,255,87031,966,330

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sauNội dung cụ thể: -  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017...

 

Đối tác Bizlive