03:06, 03/07/2015

PDR - 10/7 GDKHQ hưởng cổ tức bằng cổ phiếu

Đây cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt

Mã chứng khoán : PDR

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2015

Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2015

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Nội dung cụ thể:

1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

 • Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 6.510.000 cổ phiếu
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Tổng giá trị phát hành: 65.100.000.000 đồng
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/vốn cổ phần.
 • Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới).

Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có phát sinh sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông A sở hữu 225 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST chưa phân phối là 20:1, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A sẽ nhận được là: (225/20)x1 = 11,25 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ được nhận 11 cổ phiếu.

Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2014.

2. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

 • Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 65.100.000 cổ phiếu
 • Giá phát hành: 10.000 đồng
 • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 651.000.000.000 đồng
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 • Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết: Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCD-NQ.2015 ngày 27/03/2015).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông A sở hữu 225 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành là 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A được mua là: (225/2)x1 = 112,5 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ được mua 112 cổ phiếu.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua: cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.

Quy định về chứng khoán đặt mua:

 • Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua chứng khoán: từ ngày 20/07/2015 đến ngày 12/08/2015
 • Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện:

 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại trụ sở Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt, địa chỉ: 422 Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND.
 • Các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt theo như thông báo.

Thông tin về tài khoản đặt mua chứng khoán:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Số tài khoản: 130 10 0002 27569

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 2, TP.HCM

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

25.95

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu25.95
Giá mở cửa25.95
Giá cao nhất25.95
Giá thấp nhất25.5
Giá đóng cửa25.95
Khối lượng851,630
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)221,990,923
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)5,760.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,086.9
P/E12.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,321.2
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

25.95

0.00 (0.00%)

851,63021,956,420
19/07

25.95

0.05 (0.19%)

696,33018,049,460
18/07

26.00

0.75 (2.97%)

1,101,55028,040,410
17/07

25.25

0.15 (0.59%)

1,695,90042,720,100
17/07

25.25

0.15 (0.59%)

1,695,90042,720,100
16/07

25.40

0.00 (0.00%)

672,34017,020,830
13/07

25.40

0.20 (0.79%)

814,96020,605,800
12/07

25.20

0.25 (1.00%)

824,06059,991,471
11/07

24.95

0.55 (2.15%)

852,87021,078,720
10/07

25.50

0.00 (0.00%)

718,13018,280,790
09/07

25.50

0.90 (3.65%)

1,255,87031,966,330

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sauNội dung cụ thể: -  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017...

 

Đối tác Bizlive