01:37, 02/02/2015

PDR - 10/2 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

Ngày 30/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 77/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thời gian thực hiện: 27/03/2015.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt. Địa chỉ: 422 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

Thời gian và địa điểm nếu có thay đổi, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Nội dung cụ thể:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
  • Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;
  • Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  • Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

31.75

-0.15 (-0.47%)
Giá tham chiếu31.9
Giá mở cửa31.9
Giá cao nhất32.0
Giá thấp nhất31.4
Giá đóng cửa31.75
Khối lượng952,620
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)221,990,923
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)7,048.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,086.9
P/E15.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,321.2
P/B2.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/06

31.75

0.15 (0.47%)

952,62030,272,820
15/06

31.90

0.70 (2.24%)

1,037,73032,639,790
14/06

31.20

0.10 (0.31%)

777,31024,345,730
13/06

31.30

0.10 (0.31%)

576,580102,013,246
12/06

31.40

0.00 (0.00%)

710,46021,971,080
11/06

31.40

0.40 (1.25%)

598,44018,964,200
08/06

31.80

0.30 (0.93%)

512,69016,331,360
07/06

32.10

0.20 (0.61%)

517,98016,501,520
06/06

32.30

1.55 (5.04%)

2,172,79067,834,710
05/06

30.75

0.05 (0.16%)

568,11017,515,060

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sauNội dung cụ thể: -  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017...

 

Đối tác Bizlive