09:52, 21/05/2019

PDN: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành

PDN: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190521_20190521--PDN--NQ-HDQT-thong-qua-ho-so-tang-von-cp-tu-nguon-von-csh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

69.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu69.0
Giá mở cửa69.0
Giá cao nhất70.0
Giá thấp nhất69.0
Giá đóng cửa69.0
Khối lượng730
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,347,987
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)852.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)8,996.5
P/E7.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)37,997.9
P/B1.8
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/10

69.00

0.00 (0.00%)

73050,510
21/10

69.00

2.40 (3.36%)

1107,590
18/10

71.40

0.40 (0.56%)

89062,000
17/10

71.00

0.00 (0.00%)

604,280
17/10

71.00

0.00 (0.00%)

604,280
16/10

71.00

0.00 (0.00%)

302,130
15/10

71.00

1.90 (2.74%)

30021,000
15/10

71.00

1.90 (2.74%)

30021,240
15/10

71.00

1.90 (2.74%)

30021,000
15/10

71.00

1.90 (2.74%)

30021,240
14/10

69.10

1.90 (2.67%)

55038,970
11/10

71.00

1.90 (2.60%)

201,440
10/10

72.90

2.90 (4.14%)

10730

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

07/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

08/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) công bố ông Nguyễn Thanh Tùng từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

07/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

22/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt...

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng hạn mức vay vốn trung và dài...

06/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam...

19/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam...

28/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2017Thời...

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ và kế hoạch...

28/02/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/02/2017 Ngày đăng ký...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng và thời...

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 10/02/2017 là...

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 10/02/2017 là...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về phương án vay vốn phục vụ công...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc lập ban kiểm soát nội bộ...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2016 Ngày đăng ký...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để...

25/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/03/2016:- Ông...

15/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

15/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02/2016 Ngày đăng ký...

26/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/01/2016Ngày đăng ký cuối...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2016.Tải file...

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

11/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chốt danh...

06/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Nguyên chức vụ Phó TGĐ từ...

05/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự- Chọn ngày 21...

21/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Tuấn chức vụ kế toán trưởng...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc...

06/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2015 Ngày...

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 12/6/2015 là ngày chốt danh sách...

10/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015...

10/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015...

05/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015 Ngày...

04/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải file...

22/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông vào ngày 6...

05/12/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014Ngày đăng ký cuối cùng:...

17/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh.Tải...

13/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4...

03/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về phương án vay 100 tỷ đồng của...

13/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền              ...

25/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06...

22/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức vụ TGĐ...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng:...

10/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 23/12/2013 Ngày đăng ký cuối cùng           ...

29/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về việc thoái vốn góp đầu tư tại CTCP Dịch vụ Hàng hải Đồng Nai.File gốc

01/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/09/2013 Lý do và mục...

07/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm...

05/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

11/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 15...

06/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

21/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2012 - Lý do và mục đích:...

06/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

05/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 8/05/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2012 - Lý do và mục đích: Trả...

25/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thống nhất thời...

13/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PDN: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

12/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012 Ngày đăng ký...

26/10/2011

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Thông báo Chuyển sàn giao dịch từ sàn Upcom sang  sàn hsxThời gian...

03/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDN: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

29/07/2011

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Thông báo dừng giao dịch Thời gian dừng giao dịch: 29/7/2011 Lý do:...

12/07/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PDN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2011 Tỷ...

15/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

PDN: Ngày 25/3/2011, chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011 -...

01/10/2010

Phát hành cổ phiếu

PDN (UpCom) - 01/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1. Phát hành cổ phiếu thưởng: - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới) - Xử lý cổ phiếu lẻ...

15/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDN (UpCoM) - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam