09:30, 12/09/2019

PBT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

PBT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

11.9

11.9 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)955.6
P/E12.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,847.2
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành