09:53, 19/11/2019

ONE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

ONE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
.

Tài liệu đính kèm
 000000008885174_ONE_25372bn_20191118_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.8

0.3 (8.57%)
Giá tham chiếu3.5
Giá mở cửa3.5
Giá cao nhất3.5
Giá thấp nhất3.5
Giá đóng cửa3.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại40.65%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,960,310
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)30.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)984.9
P/E3.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,505.8
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.50

0.00 (0.00%)

00
16/01

3.50

0.00 (0.00%)

00
15/01

3.50

0.20 (5.41%)

2,0197,065
14/01

3.70

0.10 (2.78%)

8,80031,926
13/01

3.60

0.20 (5.88%)

1,2004,320
10/01

3.40

0.10 (2.86%)

6,60022,440
09/01

3.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

3.50

0.00 (0.00%)

2,0007,000
07/01

3.50

0.00 (0.00%)

11,30039,550
06/01

3.50

0.00 (0.00%)

21,00073,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

04/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 723...

07/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi thông...

24/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017Thời gian họp: 14:00, ngày 28/04/2017Địa điểm tổ chức họp:...

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

23/12/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Minh Chí- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: ONE- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

22/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 775...

14/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án chi tiết phát...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016Ngày đăng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

31/03/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.461.906(Số...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Willem Stuive- Mã chứng khoán: ONE- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 496.000 CP (tỷ lệ 7,68%)...

22/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

20/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả chào bán cổ phiếu cho...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Willem Stuive- Mã chứng khoán: ONE- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 8%)-...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

07/01/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2016Ngày đăng ký...

24/10/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2015 Thời gian họp...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/10/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố đã bán ra thành công 75.100 cổ phiếu quỹ...

04/09/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố đăng ký bán ra 75.100 cổ phiếu quỹ.Tải...

25/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 75.100 cổ...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 75.100 cổ phiếu...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

23/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015Thời gian họp: 13:30PM ngày 23/04/2015Địa...

23/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trả cổ tức bằng tiền năm 2013 đợt 2:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2014Ngày giao...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2014

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trả cổ tức bằng tiền năm 2013 đợt 1:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2014Ngày giao...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiển tỷ lệ 10...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014Thời gian họp: 13:30 ngày 26/04/2014Địa điểm...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ONE: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền năm 2012, đợt 2:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

13/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10%.File gốc

01/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ONE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013 3. Lý do và mục đích:...

23/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

25/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

21/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012 3...

12/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

20/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

22/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ONE: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Truyền thông số 1 2. Mã chứng khoán: ONE 3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

15/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ONE: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ phiếu...

09/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

07/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

01/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ONE: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 350.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP...

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

20/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ONE: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 18/5/2011 - Lý do và mục đích: Trả...

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/3/2011 - Lý do và mục...

06/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

29/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

25/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ONE - 27/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01...

27/10/2010

Phát hành cổ phiếu

ONE - 27/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực...

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

29/06/2010

Niêm yết thêm

CTCP Truyền thông số 1 (ONE) được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và...

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

25/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 130/TB-TTLK ngày 13/02/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: - Tổ chức đăng ký giao dịch : CTCP Truyền thông số 1 - Trụ sở chính:  135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. - Điện thoại:    04. 9765086                                                               Fax: 04. 9765123 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Truyền thông số 1 -...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam