10:13, 20/09/2019

OGC: Phương án khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

OGC: Phương án khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố phương án khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190920_20190920--OGC--Phuong-An-Khac-Phuc-Y-Kien-Ngoai-Tru-Cua-Kiem-Toan.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ