10:14, 24/10/2019

OGC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân

OGC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191024_20191024--OGC--CBTT-Cham-Dut-Hop-Dong-Lao-Dong-Voi-Pho-TGDLe-Huy-Giang.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ