10:04, 04/10/2019

OGC: Ký Hợp đồng với CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ về việc Thi công một số hạng mục sửa chữa, cải tạo của Khách sạn Starcity Hạ Long

OGC: Ký Hợp đồng với CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ về việc Thi công một số hạng mục sửa chữa, cải tạo của Khách sạn Starcity Hạ Long

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo ký Hợp đồng với CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ về việc Thi công một số hạng mục sửa chữa, cải tạo của Khách sạn Starcity Hạ Long như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191004_20191004--OGC--CBTT-Ky-Hop-Dong-Voi-Cty-CP-Du-Lich-Khach-San-Suoi-Mo.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ