10:41, 24/12/2019

OGC: HĐQT thông qua chủ trương cho thuê sàn thương mại

OGC: HĐQT thông qua chủ trương cho thuê sàn thương mại

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố HĐQT thông qua chủ trương cho thuê sàn thương mại như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191224_20191224--OGC--CBTT-Chu-Truong-Cho-Thue-San-Thuong-Mai.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ