06:58, 12/06/2019

NTW: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - NTW

NTW: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - NTW
.

Tài liệu đính kèm
  000000008549122_CBTT_QD_45.2019.QD.HDQT.NTW_cks.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

17.7

-1.7 (-8.76%)
Giá tham chiếu19.4
Giá mở cửa16.0
Giá cao nhất19.4
Giá thấp nhất16.0
Giá đóng cửa19.4
Khối lượng200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)177.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,606.9
P/E11.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,787.4
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
11/10

19.40

1.20 (6.59%)

2003,540
10/10

18.20

0.00 (0.00%)

0310,000
09/10

18.20

0.00 (0.00%)

00
08/10

18.20

2.10 (13.04%)

1001,820
07/10

16.10

2.40 (12.97%)

1001,610
04/10

19.40

0.90 (4.86%)

00
03/10

19.40

1.90 (10.86%)

3005,550
02/10

17.90

0.40 (2.29%)

00
01/10

17.90

2.30 (14.74%)

2,10036,790
30/09

15.60

0.40 (2.50%)

3004,680

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

07/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

04/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Ngô...

22/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là...

29/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017Ngày đăng...

15/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 20/04/2017Địa điểm tổ...

24/02/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hằng phụ trách phòng...

19/08/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 14,99...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2016Ngày đăng ký cuối...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố bổ nhiệm bà Đặng Thị Huyền chức vụ Kế toán...

06/04/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu đăng ký thêm: 2.500...

16/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016Thời gian họp: Dự kiến vào...

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

17/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: NTW- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 497.600 CP (tỷ lệ 9,95%)...

01/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

28/01/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01...

06/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Viết Hưng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: NTW- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.000 CP (tỷ...

07/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án xử...

20/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ...

08/09/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2015...

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/09/2015...

28/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc tồ chức lấy ý kiến...

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015 Ngày giao...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày 25...

13/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015 Ngày giao dịch...

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ...

29/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao...

29/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết HĐQT về việc bàn giao tài sản của...

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

29/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2014Thời gian họp: 8h00, ngày 29/04...

20/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

25/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2013Tỷ...

20/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố NQ HĐQT về việc tạm trả cổ tức năm 2013 tỷ...

17/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốcTải...

30/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NTW: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/20133. Lý do và mục...

21/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên thị trường UpcomSố lượng...

07/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

23/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

20/08/2012

Phát hành cổ phiếu

NTW: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2012 3. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Số lượng cổ phiếu dự tính...

07/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

29/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NTW: Ngày 22/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tyr lệ 10%/cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/20123. Lý...

25/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NTW: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

NTW: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị Tải file dữ liệu gốc

09/04/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam