09:30, 06/12/2019

NTH: Ngô Trung Dũng - Phó Giám đốc - đã mua 1.800 CP

NTH: Ngô Trung Dũng - Phó Giám đốc - đã mua 1.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trung Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 111.081 CP (tỷ lệ 1,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.881 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá không như dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/12/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

29.0

29.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành