03:09, 23/05/2019

NTB: Giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý 3 và 4 năm 2018

NTB: Giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý 3 và 4 năm 2018
.

Tài liệu đính kèm
  000000008503462_11956bn_20190517_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.5

0.1 (25.0%)
Giá tham chiếu0.4
Giá mở cửa0.4
Giá cao nhất0.4
Giá thấp nhất0.4
Giá đóng cửa0.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.7%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)39,779,577
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)19.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-8,501.1
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
22/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
21/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
18/10

0.50

0.10 (25.00%)

84,40034,590
17/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
16/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
14/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
14/10

0.40

0.00 (0.00%)

00
14/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
14/10

0.40

0.00 (0.00%)

00
14/10

0.50

0.10 (25.00%)

00
11/10

0.50

0.10 (25.00%)

35,41914,166

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/09/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/09/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2017Ngày đăng ký cuối...

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính lũy kế đến quý 3/2016.

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2016.

09/06/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

09/06/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

09/06/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán.

13/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016.

09/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015.

24/12/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015.

22/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Trần...

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối...

15/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố nghị quyết HĐQT...

19/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố ông Phan...

08/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố bổ nhiệm...

16/01/2014

Niêm yết Trở lại

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố chính thức giao dịch trên UpCoM: - Số lượng chứng khoán...

23/07/2013

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 (NTB) thông báo dừng giao dịch Ngày hủy...

12/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo thay đổi ban...

08/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

19/06/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/04/2013 Ngày...

08/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết Hội...

07/02/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo thay đổi...

30/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết Hội...

30/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo thay đổi ban...

28/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo thay đổi ban...

28/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết Hội...

12/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

12/09/2012

Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

NTB: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2012Tải file dữ liệu gốc

28/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

22/08/2012

Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

NTB: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Tải file dữ liệu gốc

22/08/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng...

20/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

15/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 Chính thức giao dịch...

19/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

22/06/2012

Phát hành cổ phiếu

NTB: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2012 - Nội dung cụ thể: + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông...

07/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

15/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

NTB: Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị Đầu tư 500 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản Bình An. Trong...

14/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NTB: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

07/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2012 ...

07/05/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

NTB: Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

19/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

31/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

30/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

14/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo...

19/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo thay đổi...

19/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 công bố Nghị quyết...

13/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NTB: Nghị quyết 2011Link download

10/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011.- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

24/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 (NTB) công bố nghị quyết hội đồng quản...

22/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 (NTB) thông báo về việc thay đổi nhân sự...

05/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao...

17/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thông báo NQ HĐQT...

17/05/2010

Niêm yết mới

01/04/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (NTB) công bố thông tin về việc thay...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam