07:42, 23/12/2019

NRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Bất động sản Netland như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 93,75 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau kbi làm tròn xuống hàng đơn vị là 93 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở CTCP Bất Động Sản NETLAND, địa chỉ: số 03, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ