10:05, 12/02/2019

NQB: Công bố giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 4/2018

NQB: Công bố giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 4/2018
.

Tài liệu đính kèm
  000000008114185_CBTTQ4_giai_trinh_signed.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.2
Giá mở cửa11.2
Giá cao nhất11.2
Giá thấp nhất11.2
Giá đóng cửa11.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)17,230,204
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)193.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)330.1
P/E33.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,390.9
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0.65
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
19/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
18/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
17/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
16/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
12/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
11/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
10/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
09/04

11.20

0.00 (0.00%)

00
08/04

11.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian họp: 07h30, ngày 20/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường...

20/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng, thời gian...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

28/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

05/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2016Ngày đăng ký cuối...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT, chức...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02...

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

02/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, chức...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

16/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 16/03/2016:- Ông Lê Anh Dũng,...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố ông Lê Quang Lanh, chủ tịch HĐQT/Giám đốc, nghỉ hưu...

20/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

06/01/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016Ngày đăng...

30/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

16/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình chính thức giao dịch trên UPCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 13.368...

Doanh nghiệp cùng ngành