08:25, 02/04/2019

NPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NPH của CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 4/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Về thời gian và địa điểm họp cụ thể, công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông gửi đến từng cổ đông, đăng tải trên Website của công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2018;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018;
+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc điều hành năm 2018;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.4
Giá cao nhất11.4
Giá thấp nhất11.4
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)22.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)312.4
P/E36.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,312.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
27/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
26/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
25/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
22/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
21/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
20/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
19/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
18/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
15/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
14/11

11.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

14/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/09/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08...

11/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai thực...

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017Thời gian họp: 14h30, ngày 30/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa (Lầu 2), Số...

15/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Khắc Bình chức vụ Giám đốc điều hành thay thế...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phàn công ty- Thống nhất thời gian,...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Trương Thuần Phú chức vụ Thành...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Đắc Bình chức vụ...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

28/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016Thời gian họp: 28/06/2016Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2,...

24/03/2016

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố hủy ngày 22/03/2016 là ngày đăng ký...

09/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016...

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua...

16/11/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:   Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành