08:45, 30/05/2019

NHH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

NHH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHH của CTCP Nhựa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/07/2019 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội - Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019;
+ Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 30/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua;
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

48.45

3.45 (7.67%)
Giá tham chiếu45.0
Giá mở cửa46.9
Giá cao nhất46.9
Giá thấp nhất45.0
Giá đóng cửa45.0
Khối lượng111,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại259.57%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)314.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,101.7
P/E11.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)27,113.0
P/B1.8
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
04/12

45.00

0.80 (1.75%)

111,2005,106,410
03/12

45.90

1.10 (2.34%)

106,2005,261,830
02/12

47.00

0.00 (0.00%)

143,6006,697,590
29/11

46.80

0.00 (0.00%)

149,6007,026,190
28/11

46.80

0.00 (0.00%)

152,2007,123,970
27/11

46.80

0.60 (1.27%)

138,0006,462,870
26/11

47.00

0.10 (0.21%)

133,9006,349,060
25/11

47.00

0.10 (0.21%)

110,2005,186,910
22/11

47.70

0.00 (0.00%)

127,9006,028,000
21/11

48.20

0.00 (0.00%)

150,5007,183,050

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

08/09/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam