08:45, 30/05/2019

NHH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

NHH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHH của CTCP Nhựa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/07/2019 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội - Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019;
+ Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 30/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua;
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

27.9

0.3 (1.09%)
Giá tham chiếu27.6
Giá mở cửa27.1
Giá cao nhất27.9
Giá thấp nhất26.0
Giá đóng cửa27.9
Khối lượng60,732
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại126.6%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)181.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,101.7
P/E6.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)27,113.0
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/08

27.90

0.30 (1.09%)

60,7321,629,880
16/08

27.20

0.80 (2.86%)

74,3302,050,012
15/08

28.20

0.30 (1.05%)

76,8002,148,070
14/08

27.80

0.50 (1.77%)

57,3311,634,147
13/08

28.50

2.40 (9.20%)

89,5002,531,540
12/08

27.00

1.90 (7.57%)

57,4001,496,460
09/08

25.50

3.30 (14.86%)

26,8002,480,480
08/08

46.50

6.00 (14.81%)

278,51112,654,673
07/08

42.00

1.40 (3.23%)

10,310417,850
06/08

44.80

1.40 (3.23%)

15,206659,483

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

08/09/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam