09:22, 06/07/2017

Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Việt Tiên Sơn Địa Ốc

Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Việt Tiên Sơn Địa Ốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết:  CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
+ Tên tiếng Anh: Viet Tien Son Real Estate Holding Company
+  Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0320 6266066                        Fax: 0320 6266373
+ Website:   www.viettiénon.com
+ Vốn điều lệ đăng ký: 125.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 125.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản...
+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu`
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Doanh nghiệp cùng ngành