03:30, 22/09/2017

Ngày 28/09/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Gang thép Cao Bằng (CBI)

Ngày 28/09/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Gang thép Cao Bằng (CBI)

Tài liệu đính kèm
  1258tb_20170922_0917_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ